GDPR / AVG

Door in te schrijven op activiteiten, of door lid of vriend van G!FLeuven te worden, geef je informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel als jij daar toestemming voor geeft door het vakje “Ik ga akkoord” aan te vinken op de vraag “Ga je akkoord met ons GDPR beleid?” (verder vermeld als “GDPR compliance”).

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’). Hieronder staat meer informatie over hoe we aan deze bepalingen voldoen.

Hoe gaan we om met jouw gegevens?
G!FLeuven zal jouw gegevens bijhouden en gebruiken om je op de hoogte te houden van activiteiten en informatie m.b.t. de werking van G!FLeuven. Jouw gegevens zullen niet worden doorverkocht aan derden. Jouw gegevens worden verder niet gedeeld met derden, tenzij G!FLeuven wettelijk verplicht wordt om deze informatie te delen aan bevoegde instanties, bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek. 

Door akkoord te gaan met de GDPR compliance accepteer je dit privacybeleid.
Je hebt het recht om jouw bewaarde persoonsgegevens op te vragen en in te kijken, (deels) te laten wijzigen en/of (deels) te laten schrappen. Je kan ook vragen om uit alle gegevensbanken te worden verwijderd (= jouw recht om “vergeten” te worden).
Om gebruik te maken van bovenstaande rechten, dien je een e-mail te sturen naar info@gifleuven.be met een duidelijke omschrijving van jouw verzoek en met vermelding van jouw naam, geboortedatum en adres. De e-mail dient te worden verstuurd vanop het e-mailadres waarmee je geregistreerd staat.

Jouw e-mail zal door een bestuurslid van G!FLeuven binnen de dertig dagen worden verwerkt. Zodra dit is gebeurd zal je hiervan een bericht per e-mail ontvangen.

Welke gegevens worden verzameld?
Alle persoonsgegevens die je op de website of inschrijfformulier hebt ingevuld zullen worden bijgehouden. Dit is dus bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, jouw voornaam, familienaam, geboortedatum, adres en e-mailadres. 

Jouw persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar bijgehouden. Hiervoor zullen we jouw persoonsgegevens die hiervoor relevant zijn kopiëren naar een andere gegevensbank die losstaat van jouw inschrijfformulier.

Door akkoord te gaan met de GDPR compliance geef je jouw toestemming om jouw gegevens zoals hierboven omschreven te behandelen en te verzamelen, en ga je akkoord met dit beleid.

Bescherming van persoonsgegevens van minderjarigen
G!FLeuven is een vereniging die een tweede thuis vormt voor personen van de regenboogcommunity, hun vrienden en hun gezin. Ook personen jonger dan 16 jaar (geboortedatum < 2005, verder vermeld als “kind”) hebben het recht om deel te nemen aan onze activiteiten en lid of vriend te worden. De GDPR compliance dient te worden aangeduid door de voogd of ouder van het kind. G!FLeuven heeft evenwel geen enkele manier ter beschikking om dit te controleren.

Beveiliging van gegevens
De computers en internetverbindingen waarop jouw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd worden, zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik. Op de computers, de site en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord.

Jouw persoonsgegevens kunnen enkel worden ingekeken door bestuursleden van G!FLeuven, die gebonden zijn aan geheimhouding van deze informatie. Alle bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en privacy.

Er wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Het verspreiden van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van G!FLeuven of zijn bestuursleden.

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens
Tijdens een bezoek aan deze website worden automatisch gegevens opgeslagen over het gebruik van de website. Dit zijn enkel en alleen niet-persoonlijke en anonieme gegevens (je IP-adres wordt bijvoorbeeld niet bijgehouden). Er wordt geen persoonlijke informatie bijgehouden of doorgegeven aan derden.

Cookies
Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Dit gebeurt anoniem. Kort samengevat: functionele cookies laten onze website beter werken, analytische cookies vertellen ons iets over hoe de website wordt gebruikt. Er worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld of doorgegeven. De cookies worden niet gebruikt voor marketing of reclame.

Je kan cookies uit- en inschakelen in je browserinstellingen en ook wissen.

Facebook, Twitter en andere sociale media
Op deze site staan deelknoppen voor sociale medianetwerken. De code achter deze knoppen plaatst – bij gebruik – een cookie op je computer. Hier gelden de privacyregels van de sociale netwerken. Wij hebben geen invloed op en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met jouw persoonsgegevens doen.

Wij hebben ook geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met jouw informatie omspringen nadat je iets hebt gedeeld dat op onze website staat.

Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van 20 februari 2023.

Klachten
Heb je ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@gifleuven.be. 

Meer informatie over klachtenprocedures vind je op volgende websites: privacycommissieVlaamse Toezichtcommissie.

Scroll naar boven